Dreamy Woman | Art Shoot in Nature

Ben jij die ‘ Dreamy Woman’ ?

In mijn vrije fotoseries spelen vrouwen en natuur een grote rol. In mijn werk zie je romantische thema’s als eenzaamheid, melancholie en onvervuld verlangen terug. Vlucht uit de werkelijkheid: de reis en de droom, grootsheid van de natuur, eigen gedachten en gevoelens en de hang naar vrijheid. Dromerige, verstilde, poëtische beelden waarin ik de innerlijke wereld van gevoel, emotie en sfeer laat zien.

Boek een Dreamy Woman Art shoot waarin jij de hoofdrol vervult en ik van jou sfeervolle dromerige foto’s maak waarin jouw droomwereld wordt verbeeld.

Hoe werkt het?

In een telefonisch contact spreken we jouw wensen door zoals kleding, styling, props, sfeer en locatie. Natuurlijk kan ik je hierin goed adviseren en weet ik unieke en sfeervolle locaties te vinden. N.a.v. ons gesprek maak ik een moodboard die ik voor de geplande datum aan je doorstuur. Tijdens de fotoshoot laten we ons verrassen door het landschap, de elementen en de chemie die er tussentijds ontstaat. Je zult merken dat dit proces heel ontspannen en natuurlijk verloopt, je hoeft alleen maar jezelf te zijn.Na de shoot ga ik de fotobestanden bewerken zodat jouw prachtige droomserie zichtbaar wordt! Natuurlijk houd ik je tussentijds op de hoogte van dit proces.

Voor meer informatie en boekingen mail info@madebyluth.nl of bel 06 24143300.

Aanbod

 • Fotoshoot 2,5 uur | op locatie
 • Locatie mogelijkheden: parken, tuinen, strand, zee, duinen of bos | keuze maken we in overleg
 • Datum naar keuze (maandag t/m zaterdag) | bij voorkeur doordeweeks i.v.m. rust in natuurgebieden
 • Tijd naar keuze | Mooi licht is er vaak in de ochtend of in namiddag
 • Kleding/styling | in overleg
 • Aantal bestanden: 15 hoge resolutie bestanden | verzenden via wetranfer
 • Eén op één aandacht
 • Tarief €495,00 | inclusief 1 uur reistijd
 • Exclusief parkeerkosten en toegangsbewijzen voor parken/tuinen/natuurgebieden
 • Bij een reistijd langer dan 1 uur zal ik een extra bedrag rekenen voor km vergoeding en tijd
 • Bij regenachtig weer verplaatsen we de shoot naar een andere datum

Dreamy Wild Woman | Art Shoot in Nature

Are you that ‘Dreamy Wild Woman’?

Women and nature play a major role in my art shoots. In my work you see romantic themes such as loneliness, melancholy and unfulfilled desire. Escape from reality: the journey and the dream, the greatness of nature, own thoughts and feelings and the desire for freedom. Dreamy, tranquil, poetic images in which I show my inner world of feeling, emotion and atmosphere.

Are you attracted to my work? Then we can go on an adventure together and you will be that dreamed ‘Wild Woman’ in the landscape during the shoot.

How does it work?

In our telephone contact we discuss your wishes such as clothing, styling, props, atmosphere and location. Of course I can advise you well and I know where to find unique and attractive locations. Based on our conversation I make a mood board that I send to you before the planned shoot date. During the shoot we let ourselves be surprised by the landscape, the elements and the chemistry that arises during the shoot. You will find that this process is very relaxed and natural, you just have to be yourself. After the shoot, I will start selecting and editing all the files. I will keep you informed of the process in between. Your inner world of feeling, emotion and atmosphere is reflected in the final selection of images. I would love to go out with you to make a beautiful series for you! For more information and bookings mail info@madebyluth.nl or call 06 24143300.

Offer

 • Photoshoot 2,5 hours | at location
 • Location of your choice: think of the beach, sea, dunes or forest
 • Date of your choice (Monday to Saturday) | preferably during the week because of rest in nature reserves
 • Time of your choice | There is often beautiful light in the morning or in the afternoon
 • Clothing / styling | we consult each other first
 • Number of files: 15 high resolution files | send by wetransfer
 • One on one attention
 • Rate € 495.00 |  1 hour travel time included
 • Excluding parking costs and entrance tickets for parks/gardens/nature reserves
 • For a travel time longer than 1 hour, I will charge an extra amount for km compensation and time
 • In rainy weather we move the shoot to another date